Yönetmelik açıklandı: Ön ödemeli konut alımında 1 yıl detayı

Ticaret Bakanlığı, müteahhitlere ait yeni bir yönetmelik yayımladı. 

Yeni yönetmeliğe nazaran ön ödemeli konutun mukavelede taahhüt edilen mühlet içinde tüketiciye teslim edilme müddeti uzatıldı. Bu müddet her halükarda mukavele tarihinden itibaren 36 ayken, 48 aya çıkarıldı.

Yönetmeliğin detayları şöyle;

MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Birebir Yönetmeliğin 10 uncu hususunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(1) Ön ödemeli konutun mukavelede taahhüt edilen mühlet içinde tüketiciye teslim edilmesi zaruridir. Bu müddet her halükarda mukavele tarihinden itibaren kırk sekiz ayı geçemez.”

MADDE 3- Birebir Yönetmeliğin 19 uncu hususunun birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik kararlarını Ticaret Bakanı yürütür.

Yorum yapın