Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş ve yatırım ortamından istihdam artışına, ticari kredilerden tasarrufların kıymetlendirilmesine, Ferdi Emeklilik Sistemi’nden (BES) vergi düzenlemelerine kadar “Türkiye Ekonomi Modeli” kapsamında atılan birtakım adımları sıraladı.

6 unsurda Türkiye İktisat Modeli

Bakanlığın toplumsal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye İktisat Modeli kapsamında 6 başlık altında toplanan adımlar sıralandı. Bu kapsamda alınan kararlar şöyle sıralandırıldı:

1- İş ve yatırım ortamını güzelleştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak maksadıyla yeni düzenlemeler devreye alındı.

 • Bu kapsamda, ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanmaya başlandı.
 • Şirketlerin yapacakları temettü ödemelerinde stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a indirildi.
 • Teknoloji geliştirme bölgeleriyle AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışan işçinin, bu merkezler dışındaki çalışma saatlerinin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında kıymetlendirilmesine imkan sağlandı.

2- Ticari krediler, ülke iktisadını güçlendirecek alanlarda, selektif bir yaklaşımla kullandırılıyor.

 • Bu kapsamda, yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu Dayanak Paketi devreye alındı.
 • İhracatçılara ve turizm yatırımcılarına yüzde 9’a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar liralık kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli Kredi Programı uygulamaya geçti.
 • Konutlarda yüzde 45’e kadar güç tasarrufu sağlanmasını desteklemek emeliyle 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı Konutlarda Isı Yalıtım Kredisi hayata geçirildi.

3 -Tasarrufların Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirilmesini teşvik etmek ve yatırımcı tabanını genişletmek gayesiyle çeşitli uygulamalar devreye alındı.

 • Bu kapsamda, Kur Muhafazalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı Uygulaması ile döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki hissesi yüzde 71’den yüzde 58’e düşürüldü.
 • Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla 83 bin 816 vatandaştan yaklaşık 6,6 milyar liralık talep toplandı.

4- Tüm rafinerilerin dahil olduğu “Altın Tasarruf Ekosistemi” kurularak yastık altındaki fiziki altınlar iktisada kazandırıldı.

5- BES’teki devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldı.

6- Vergi düzenlemeleriyle Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesapları teşvik edildi.

 • Bu kapsamda, Türk lirası mevduat ve iştirak hesaplarında stopaj indirimi 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı.
 • Portföyünde Türk Lirası cinsi yatırım araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen karlara kurumlar vergisi istisnası tanındı.
 • Kur muhafazalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile altın cinsinden mevduat ve iştirak fonu hesaplarında yüzde sıfır stopaj uygulaması 2022 sonuna kadar uzatıldı.
 • Devlet iç borçlanma senetlerinde stopaj 2022 sonuna kadar yüzde 10’dan yüzde sıfıra indirildi.
 • Tüzel şahıslar ve yurt dışında yerleşik vatandaşların YUVAM Hesabı kapsamında dönüşüm hesaplarına aktardıkları birikimlerine ait getirilerde stopaj oranı sıfırlandı.
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesaplarını kur muhafazalı mevduat uygulaması kapsamında Türk Lirasına çevirmelerini teşvik eden gelir ve kurumlar vergisi istisna düzenlemeleri yapıldı.
 • Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında vade sonu hesap bakiyesi kullanılarak hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergi oranı sıfırlandı.

Yorum yapın